ხაზობრივი ნაგებობა – ღობე, ქუჩა, საავტომობილო გზა, რკინიგზა, ყველა სახის მილსადენი, მილგაყვანილობა, საჰაერო-საბაგირო გზა, ელექტროგადამცემი ხაზი, კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი), ფუნიკულიორი, სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა, ხიდი, გვირაბი

  კლასები აღწერა
  I დაბალი წნევა
  II 100მმ-ზე მეტი შიდა დიამეტრის საშუალო წნევის გაზსადენი (ასევე ყველა მაღალი წნევის გაზსადენი, წარმადობით 500მ3-სთ-მდე მომხმარებლების მომარაგებისათვის)
  III 100 მმ-ზე მეტი შიდა დიამეტრის საშუალო წნევის გაზსადენი, ასევე ყველა მაღალი წნევის გაზსადენი, განკუთვნილი მომხმარებლებისათვის 500მ3 სთ და ზევით წარმადობით

  კლასები აღწერა
  I 500 მმ-მდე / 10 ატმოსფერომდე
  III 10-დან 25-მდე ატმოსფერო/500მმ-დან 1400მმ-მდე

  კლასები აღწერა
  I 600 მმ-მდე
  III 600-1500 მმ-მდე მილი

  კლასები აღწერა
  I 35 კ. ვოლტამდე
  III 110 კ. ვოლტამდე
  IV 220 კ. ვოლტამდე
  კვ-კილოვოლტი, 1 კვ (კილოვოლტი) = 1000 ვოლტი, 1კვტ=1000 ვატი; კილოვატი-სიმძლავრე, თუ რამდენ დენს გაატარებს გამტარი; კილოვოლტი-დიდი დიამეტრით კაბელი, დენის ძალა, ვოლტებში;

  კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი) – ხაზობრივი ნაგებობა, რომელიც უზრუნველყოფს საკომუნიკაციო კავშირს მიმწოდებელსა ან/და მომხმარებლებს შორის
  კლასები აღწერა
  I არსებული ინფრასრუქტურის გამოყენებით
  II ტრანშეის თხრილის მოწყობით

  კლასები აღწერა
  IV 1 დან 10მ3-მდე წამში წარმადობით

  კლასები აღწერა
  I 2.2მ-მდე
  II 4მ-მდე
  III 4მ-ზე მეტი

  კლასები აღწერა
  III ადგილობრივი მნიშვნელობის
  IV შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის

  კლასები აღწერა
  I ქუჩის ნაწილი თუ არის ჩიხი გასასვლელი
  III გამჭოლი ქუჩა, რომელიც არ არის გამზირი ან ბულვარი და არარის დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილი
  IV გამჭოლი ქუჩა, რომელიც არის გამზირი ან/და ბულვარი და დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილი

  კლასები აღწერა
  IV ჩიხები და შიდა საწარმოო

  კლასები აღწერა
  IV გარდა V კლასის გვირაბებისა